Möjlighet att beställa absolut GFR som rutinanalys i Uppsala

Absolut GFR används för att dosera läkemedel. Problemet är att man då ofta använder Cockcroft-Gault ekvationen från 1976 i kombination med dagens kreatininmetoder. Eftersom kreatininkalibreringen ändrats sedan 1976 så innebär denna kombination att man kraftigt överskattar njurfunktionen vilket i sin tur leder till högre läkemedelsdoser och större risk för läkemedelsbiverkningar. Vi skulle därför vilja att våra kliniker använder GFR ekvationer som är anpassade till dagens metoder. Om svarsmottagaren söker efter omräkningsformler på nätet är det stor risk att det blir olämpliga ekvationer som de kommer använda och då är det bättre att laboratoriet sköter omräkningen och rapporterar ut resultatet för absolut GFR i enheten mL/min.

För att kunna beräkna absolut GFR krävs att beställaren anger längd och vikt för patienten. Andra problem med att införa absolut GFR är att det är svårt med referensintervall och att det finns en risk för att man blandar ihop absolut och relativt GFR. För vuxna individer har det ofta inte så stor betydelse men för barn kan det bli mycket stora skillnader om man förväxlar absolut GFR i enheten mL/min med relativt GFR i enheten mL/min/1,73m2. För att tydliggöra skillnaden mellan absolut och relativt GFR har Uppsala valt att lägga till läkemedel i beställningskoden i patientjournalen (tex PteGFR,absolut,läkemedel (krea)).

Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 1 – vol. 32 – 2020.