Mulibery nanism – ett belysande exempel på hur det finländska sjukdomsarvet erbjuder möjligheter till klinisk och biokemisk forskning

Mulibrey nanism (MUL) är en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av tillväxtstörning och multipla organfynd. Namnet är en akronym och kommer från MUscle, LIver, BRain och EYe – enligt de organ man först upptäckte att påverkades av sjukdomen. Sjukdomen beskrevs första gången på 1970-talet på Barnkliniken i Helsingfors och hör till det så kallade finländska sjukdomsarvet. Det finländska sjukdomsarvet består av 36 sällsynta, monogena sjukdomar som är överrepresenterade i Finland som en följd av vår bosättningshistoria, vilken resulterade i uppkomsten av geografiska isolat.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 1 – vol. 34 – 2022.