Nya coronaviruset 2019 – från utbrott i Kina till pandemi med implikationer för klinisk kemiska laboratorier i Norden

Ett nytt coronavirus (benämnt SARS-CoV-2; severe acute respiratory syndrome coronavirus 2; tidigare kallat 2019-nCoV) upptäcktes hos människor i slutet av 2019 i Wuhan, Kina (Figur 1). Viruset, som tros ha fladdermöss som ursprunglig värd, kan hos människor orsaka en viruspneumoni (NCP; novel coronavirus pneumonia), som kan kompliceras av chocklunga (ARDS), multipel organsvikt, septisk chock och död. Inkubationstiden tros vara 2-12 dagar och smitta kan överföras mellan människor.

Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 2 – vol. 32 – 2020.