Nyt udstyr til måling af fri calcium-ion i plasma – erfaringer fra et dansk hospitalslaboratorium

Antallet af prøver til analyse af frit ioniseret calcium i plasma (sædvanligvis ved pH=7,40: NPU04144 P—Calcium-ion(frit); stofk.(pH=7,40)), herefter ”fri calcium-ion”, er i stigning. Dette kan skyldes en lang række forhold, herunder øget brug af standardiserede blodprøvepakker i elektroniske patientjournaler, inklusiv automatisk rekvisition af analysepakker i Akutklinikker, når patienter bliver meldt fra paraklinikere/ reddere forud for ankomst. I en række tilfælde kan man med fordel måle ”total calcium” (NPU01443 P—Calcium(II); stofk.) som ”første-linje” undersøgelse, særligt ved almindelig screening for ”skæve” calciumværdier hos patienter, der indlægges med uspecifikke symptomer. Koncentrationsbestemmelse af fricalcium-ion er imidlertid guldstandard, når det drejer sig om patienter med etableret calciummetabolisk sygdom eller direkte mistanke om en sådan.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 3 – vol. 34 – 2022.