Om referensintervall och metodskillnader

Referensintervallet avgör om ett visst laboratorieresultat förstås som ”normalt” eller inte. Informationen i det kvantitativa mätresultatet reduceras därmed till ett dikotomt ”normalt”/”icke normalt” värde. Men ett ännu större problem är nog att referensintervallen som laboratorierna hänvisar till ofta varierar. Osäkerheten verkar vara större för referensintervallgränserna än för mätvärdena. Varför är det så?Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 1 – vol. 35 – 2023.