Reflextestning – En metod för att minska ”onödig” testning

I många fall börjar våra beställare med ett smalare analyssortiment då de beställer prover. Ett exempel kan vara att man mäter B-Hb på vårdcentralen och om patienten har anemi så vill man gå vidare med utredning av anemin. Då kan det tex bli aktuellt med ett blodstatus för att undersöka MCV och kanske i nästa omgång ett P-ferritin. Själva analyskostnaden för tilläggsanalyserna är ofta låg i förhållande till övriga kostnader. Om vi antar att det B-Hb tas vid
ett första besök, blodstatus vid ett andra och ferritin vid ett tredje, så innebär det för patienten tre resor för provtagning och förlorad arbetsinkomst vid tre tillfällen.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 1 – vol. 36 – 2024.