SGLT-2 hämmare – effektiv behandling för typ 2 diabetes och hjärtsvikt, men hur påverkar detta våra analyser av uringlukos och ketonkroppar?

Hur verkar SGLT-2 hämmare? Natrium-glukos-kotransportörer (SGLT) är en familj av membranproteiner som ansvarar för transporten av glukos och natriumjoner över cellmembran. De två medlemmarna i denna familj är SGLT-1 och SGLT-2, som har olika funktioner i kroppen och finns i olika organ. Aktiviteten hos SGLT-1 och SGLT-2 är väsentlig för glukoshomeostasen i kroppen. Under normala omständigheter filtreras glukos av njurarna och reabsorberas sedan tillbaka in i blodomloppet genom SGLT-2. SGLT-1 spelar i stället en avgörande roll i glukosabsorptionen i tunntarmen. SGLT-1 finns främst i tunntarmen och de proximala tubulicellerna i njurarna. I tunntarmen är SGLT-1 ansvarig för absorptionen av glukos från tarmens lumen till blodomloppet. Det fungerar genom att koppla den aktiva transporten av glukos med transport av natriumjoner. Denna process gör att glukos effektivt kan tas upp i enterocyterna (cellerna i tarmslemhinnan) mot dess koncentrationsgradient. I njurarna spelar SGLT-1 en roll i reabsorptionen av glukos från njurfiltratet tillbaka till blodomloppet.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 2 – vol. 35 – 2023.