Tekniker för att hantera prover där man misstänker förekomst av störande antikroppar

Störande (interfererande) antikroppar är ett problem när vi använder oss av immunologiska metoder för att mäta proteinkoncentrationer. Oftast leder detta till starkare signal då den heterofila antikroppen bildar en brygga mellan uppfångande och detekterande antikropp. Det finns också antikroppar som binder till samma region på testantikropparna som proteinet skall binda till och därmed konkurrerar ut bindningen, vilket leder till en lägre signal. I den här artikeln fokuserar vi mer på hur vi på laboratoriet kan eliminera interferensproblem eller åtminstone identifiera att interfererande antikroppar förekommer och att analysresultatet därför är osäkert eller helt felaktigt.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 1 – vol. 36 – 2024.