Vaccine-induceret Immun Trombotisk Trombocytopeni (VITT) – et ny syndrom opstået efter introduktion af vaccination med ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) mod SARS-CoV-2

Den 11. marts 2021 valgte direktøren for den danske Sundhedsstyrelse Søren Brostrøm at sætte AstraZeneca vaccinen på pause, og medio april valgte den danske Sundhedsstyrelse at fortsætte udrulningen af COVID-19-vaccinationsprogrammet uden brug af vaccinen fra AstraZeneca. Beslutningen blev taget på baggrund af, at der i Danmark og i det øvrige Europa havde været få, men livstruende sygdomsforløb med svær tromboembolisk sygdom, trombocytopeni og i nogle tilfælde yderligere kompliceret af blødning efter indgift af vaccinen.


I løbet af ganske få uger lykkedes det læger og forskere ved et fælles samarbejde nationalt og internationalt at afdække nogle af de mekanismer, der ligger bag det syndrom, der nu har fået betegnelsen Vaccine-induced Immune Thrombotic Trombocytopenia (VITT). I dette indlæg opsummeres noget af den viden, som vi indtil videre har opnået om VITT og den svære koagulopati, der er knyttet til dette sygdomskompleks.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 2 – vol. 33 – 2021.