Værdi af biokemiske analyser ved COVID-19: prognose og tidlig opsporing af komplikationer

I december 2019 blev de første tilfælde af infektion med en ny coronavirus, nu kendt som severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), rapporteret fra Wuhan i Kina (1). På tidspunktet for denne artikels tilblivelse er der registreret over 2 millioner bekræftede tilfælde af den nye coronavirussygdom (COVID-19) og tæt på 140.000 COVID19-relaterede dødsfald på verdensplan (2). For de sundhedsprofessionelle, der modtager og behandler patienter med COVID-19, er der stort behov for redskaber, der kan hjælpe til triagering, monitorering og prognosticering. Formålet med dette indlæg er at præsentere et overblik over biokemiske analyser, der kan have værdi i forhold til at vurdere sværhedsgrad af sygdom, prognose og udvikling af komplikationer.

Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 2 – vol. 32 – 2020.