Klinisk Kemi i Norden – Nr. 1, vol. 2, 1990

Klinisk Kemi i Norden – Nr. 1, vol. 2, 1990

Redaktionellt
Carl-Bertil Laurelis nordiske fond
NFKK og Nordkem: Åpent forum i Trondheim
Övergång till gemensamma europeiska enzymmetoder
Hvad ved vi om aendringer i analysprogrammer?
Klinisk kemi i Uppsala
Förnämliga ordenstecken
Nordkemprojekt om kvalitetsspecifikationer
Utprovning av Swelabfotometer LK544
SFKKs vårmöte i Uppsala
Videre- og etterutdannelsekurser
Bokanmeldelse
Nordkem publicerar
SFKK-SVEDIF Produktlista 1989/90
NFKKs Kommittéer
Den nya styrelsen för FKKF