Klinisk Kemi i Norden – Nr. 2, vol. 2, 1990

Klinisk Kemi i Norden – Nr. 2, vol. 2, 1990

Redaktionellt
Fra Nordisk Enzymkomite
Nordisk förening för klinisk hemarealogi
Rapport från IFCCs Council Meeting
Trondheimsmötet – en vetenskaplig och social succe
Prolog XXII Nordiske kongress i klinisk kjemi
Klinikkommittens verksamhet under 1989-1990
Metodkommittens verksamhet under 1989-1990
Register over sjaeldene analyser i Norden
SJCLI – 40 år og fortsatt frisk og aktiv
lnformationsmateriale inom Klinisk Kemi
Nordkems programdokument
Standard setting organizations
Kontaktpersonkatalogen för europeiska föreningar
Inbjudan till symposium om DNA-tekniker
Styret i NSKKKF
Nordkem publicerar