Klinisk Kemi i Norden – Nr. 3, vol. 2, 1990

Klinisk Kemi i Norden – Nr. 3, vol. 2, 1990

Redaktionellt
Övergång till ECCLS standards
Rekommandationer for klinisk-kemiske afdelinger: Lipid- of lipoproteinanalyser
Extern kvalitetssäkring av proteinanalyser i Sverige
Bestemmelse af plasma proteiner v hj a turbidimetri og nephelometri
Erfarenheter av det svenska kvalitetssäkringssystemet för proteiner
CRP- ett kalibreringsproblem?
Kvalitetssäkring av HbA1c
Enkät rörande användningen av fruktosamin
En ny internationell proteinstandard skall ersätta nuvarande WHO standarder
Svenska proteinsäkringssystemet- synpunkter från SFKK
Nordkem publicerar
Från läsekretsen