Klinisk Kemi i Norden – Nr. 1, vol. 3, 1991

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 1, vol. 3, 1991

Den XXIII Nordiske Kongres i Klinisk Kemi i Reykjavik 1992
Rekommendationer/Publikationer från NFKKs kommitteer
Hur kan man hjälpa de östeuropeiska kliniska kemisterna i deras kontaktbehov med sina kolleger i Västeuropa
Alloalbuminer efterlyses
NORDKEM – et nordisk samprojekt med succes
Enklare och snabbare utredning av hyperkalcemi
Videre- og etterutdanningskurs
Den standardiserede prothrombintidsbestemmelse er på vej i Danmark
Doktorsavhandlingar inom klinisk kemi i Norden