Klinisk Kemi i Norden – Nr. 2, vol. 3, 1991

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 2, vol. 3, 1991

Redaktionellt
Kompletterande referenser till ECCLS-metod för GT
SFKK-SVEDIF Produktlista 1991
Patientinformation – pristävling till Reykjavikkongressen
Den kliniska kemin i Finland på 1990-talet
Klinisk kemi på Rigshospitalet, Kobenhavn
Kemia 91 – kemidagarna riktar blicken mot Europa
Arbejdsmiljoinstruks
Utvärdering av en cellräknare för det mindre och medelstora laboratoriet
Styrelsen för Föreningen för Klinisk Kemi i Finland
Ny bestyrelse i Dansk Selskab for Klinisk Kemi
lngenjorutdanning av medisinsk laboratoriepersonell i Norge?
Styrelsen för Svensk Förening för Klin isk Kemi
Doktorsavhandlingar inom klinisk kemi i Norden