Klinisk Kemi i Norden – Nr. 3, vol. 3, 1991

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 3, vol. 3, 1991

Redaktionellt
Fallbeskrivningar i KKN
Anmärkning från FKKF
Fallbeskrivning
Tankar om NFKK’s framtid
Fallbeskrivning
Medisinsk rasjonalisering
Nordkem publicerar
Fallbeskrivning
Institutionen för klinisk kemi vid Helsingfors universitet 25 år
Fallbeskrivning
Uddannelse til speciallaege i Klinisk kemi i Danmark