Klinisk Kemi i Norden – Nr. 4, vol. 3, 1991

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 4, vol. 3, 1991

Redaktionellt
Fallbeskrivning
Ny bestyrelse i DSKK
Klin isk-kem isk bestämning av kollagenomsättning
Fra byrette til DNA-teknologi
Fallbeskrivning
Kurser
Sjukhuskemisterna och deras utbildning i Finland
Projektarbete
Fallbeskrivning