Klinisk Kemi i Norden – Nr. 3, vol. 4, 1992

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 3, vol. 4, 1992

Redaktionellt
Fallbeskrivning
Fallbeskrivningar: redaktionell kommentar
Enkät gällande KKN
Informationsmaterial till patienter
Specialistutbildningen i klinisk kemi i Sverige
Frivillig specialistexamination i klinisk kemi i Sverige
Svenska alloalbuminer – ett samarbetsprojekt
Styret i Norsk selskap for klinisk kjemi og klinisk fysiologi
Helautomatisk immunanalysator, på gott och ont
Andra Nordiska Hemoreologisymposiet