Klinisk Kemi i Norden – Nr. 4, vol. 4, 1992

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 4, vol. 4, 1992

Redaktionellt
Fallbeskrivning
Från Reykjavikkongressen
Institutionen för klinisk kemi vid Uleåborgs universitet
och laboratoriet vid Uleåborgs universitets centralsjukhus The Nordie protein project
Nordiska kurser
Bokanmälan
Produktnyt