Klinisk Kemi i Norden – Nr. 3, vol. 5, 1993

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 3, vol. 5, 1993

Fallbeskrivning
2:a Baltiska kongressen
Nordiske artikler og tidskrifter i SCI
SJCLI- hvor står vi og hvor går vi?
Styret i Norsk Selskap
Bokanmälan
Islandske Forening
Klinisk kjemi på Ullevål sykehus
Analys av genetisk variation av apalipoprotein E