Klinisk Kemi i Norden – Nr. 1, vol. 6, 1994

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 1, vol. 6, 1994

Redaktionellt
Carl-Bertil Laurelis nordiska fond för klinisk kemi
Nordiskt samarbete inom specialistutbildningen
Skall ett anslagsfinansierat NORDKEM bli ett uppdragsfinansierat NORDLAB?
Riktlinjer för KKN
Fallbeskrivning: Försenad diagnos av extrauterin graviditet
Syva Emit 2000 karbamazepin- och fenytoinbestämningar med Kone Specific Supra analysatar
XXIV Nordiska kongressen i klinisk kemi
Styrelsen för FKKF
Need for standardization of qualitative and quantitative assays for rheumafactor
Bokanmälan: Carl-Bertil Laurell “Axplock”
Bokanmälan: Green & Morgan “Neonatology and Clinical Biochemistry”
Doktorsgradsarbeten
Kongresskalendern
Produktnyt
McArdle’s sygdom