Klinisk Kemi i Norden – Nr. 4, vol. 6, 1994

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 4, vol. 6, 1994

Nordkems verksamhet tar slut
Från nordiska kongressen i Stockholm
Er acetoacetat en cytochrom oksidashem mer?
Projektarbete: Metodefor å korrigere hemoglobin bestemmelsen
Projektarbete: Undervisning i klinisk kjemi på bioingeniorhoyskolen
Fallbeskrivning: Fall av högt Hb
Styrelsen i det Islandske Selskap for Klinisk Kemi
Medisinsk publisering: Et eget fagområde
Medisinsk publisering: Utarbetande av manuskript
Measurement of rheumatoid factor in the clinicallaboratory
Produktnyt
Kongresskalender