Klinisk Kemi i Norden – Nr. 4, vol. 7, 1995

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 4, vol. 7, 1995

XXV Nordiske kongres i kliniskkemiT6rshavn 23.06.96-27.06.96
Laboratoriemedicinensframtid
Styreti Norsk Selskap for Kiinisk Kjemi og Klinisk Fysiologi
Kliniskbiokjemived Haukeland sykehus
Rosan- Register Over Sjreldne Analyser
Fallbeskrivning:Azatioprin-utlöstbenmärgshämning
Riktig brukavtabel ler og figurer i vitenskaplige artikler
Bokanmälan: Nyttig norskbok i kliniskbiokjemi og fysiologi
Nordiskekurs
Från Estland
Klinisk kemi i Estland, Lettland och Litauen
Produktnyt
Innehåll i Klinisk Kemi i Norden 1995
Kongresskalender