Klinisk Kemi i Norden – Nr. 1, vol. 8, 1996

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 1, vol. 8, 1996

Styrelsen för FKKF 1996
Medicinsk publicering: Evidence-based medicine
Resa till Ryssland
Klinisk kemi vid Kuopio universitetssjukhus
Debatt: Klinisk kemi, klinisk biokemi, patabiologi och laboratoriemedicin – mer än en nomenklaturfråga
ECLM European Confederation of Laboratory Medicine
SFKK:s styrelse 1996
Bokanmälan: Bra bok om blodgaser, elektrolyter och hemoglobin
Produktnyt
Kongresskalender