Klinisk Kemi i Norden – Nr. 2, vol. 8, 1996

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 2, vol. 8, 1996

Azatioprin-utlöst benmärgshämning
Nytt fra styret
Nordisk arbetsgrupp för specialistutbildningen
Fallbeskrivning: Kromogranin A: en “ny” tumörmarkör
2,8-Dihydroxyadeninuria in leeland
A new IFCC WWW Site
Styrelse för Islandske Selskap for Klinisk Kemi
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Klinisk Kemi
IUPAC
Styrelse för Nordisk Förening för Klinisk Kemi
First Announcement: NORDBEL
Klinisk kemi i utbildningen av blivande läkare
Erratum
Bokanmälan: Statistik inom klinisk kemi
Bokanmälan: “The Silver Book”
Kongresskalender