Klinisk Kemi i Norden – Nr. 3, vol. 8, 1996

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 3, vol. 8, 1996

Nytt fra styret
Från Thorshavns-kongressen
Debatt: Kl inisk kjemi, klinisk biokjemi, eller hva?
Debatt: Utredning av kabalaminbrist
Styrelsen för FKKF
Ulike kategorier av vitenskaplige artikler
Next slide- please!
Dansk selskab 40 år
IFCC og FESCC
Bokanmälan: Drug effects in clinical chemistry
Bokanmälan: Brukerhåndbok i klinisk kjemi
IFCC-AVL-priset
SEQLA bl ir EQUALIS
Errata
Produktnyt
Kongresskalender