Klinisk Kemi i Norden – Nr. 1, vol. 9, 1997

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 1, vol. 9, 1997

Nytt fra styret
FKKF firar sina 50 år
NORDFOND
Medicinsk publisering: Fortatterskap til besvrer
Debatt: Mere om diagnostik af cobalaminmangel
Tillväxthormon, IGF och IGF-bindande proteiner
SFKK:s styrelse 1997
Projektarbete: Subtyping av lymfocytter
Nomenklatur, storheter och enheter på nätet
Plasma bedre enn serum
Produktnyt
Kongresskalender