Klinisk Kemi i Norden – Nr. 2, vol. 9, 1997

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 2, vol. 9, 1997

Fallbeskrivning: Ärftlig medullär thyreoideacancer
Debatt En möjlig framtid för klinisk kemi?
Debatt Klinisk biokemi- nodvendig for sygehusets drift, men …
SKUP Skandinavisk utpr!Zlving av laboratorieutstyr
Polymerase krede reaktionen (PRC)
Bokanmälan: 25-åring med spännande huvudvärk
Klinisk kjemisk avdeling, Vest-Agder sentralsykehus
ECLM/EAL har kommenterar ISO/IEC Guide 25 och EN 45001
Debatt Plasma eller serum til klinisk kemiske analyser?
Produktnyt
Kongresskalender