Klinisk Kemi i Norden – Nr. 3, vol. 9, 1997

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 3, vol. 9, 1997

Redaktionellt
Nytt fra styret
Fallbeskrivning: Manlig infertilitet
Hva er blodglukose, og lar den seg måle?
Tillhör provet laboratoriet, läkare eller patient?
Stofmisbrugsanalyser på arbejdspladser
Nordiska kurser. Oncology
IV Baltic congress, Tartu
Produktnyt