Klinisk Kemi i Norden – Nr. 4, vol. 9, 1997

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 4, vol. 9, 1997

Redaktionellt
Nytt fra styret
Styrelsen för Föreningen för Klinisk Kemi i Finland
Blodets kopparproteider och järntransporten – fattas ett steg?
XXVI kongressen i Åbo
Don’t overlook iron overload
Hemokromatos- den dolda sjukdomen
Möt våren i Malmö
SFKK:s styrelse 1998
Dansk selska b for klinisk kemis nye bestyrelse
Produktnyt
Möteskalender
Innehåll i KKN, volym 9, 1997