Klinisk Kemi i Norden – Nr. 2, vol. 10, 1998

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 2, vol. 10, 1998

Redaktionellt
Nytt fra styret
Kapillrer elektroforese
Hur skall vi utreda 812-brist?
Medisinsk publicering: Statistiske vurderinger
ROSAN på nätet
Möteskalender