Klinisk Kemi i Norden – Nr. 1-2, vol. 11, 1999

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 1-2, vol. 11, 1999

Redaktionellt
Nyt fra Styret
Fra kaos til vidensbaseret adfaerd i patientbehandling
Nytfra DSKK
Styrelsen för DSKK
Hva skjer og hva skejer ikke innen NSKK
Styret i NSKK
Aktuellt inom svensk klinisk kemi
SFKK:s styrelse
Femti år med SJCLI
Felatmetodene ved norske laboratorier
The fourth Baltic Congress of Laboratory Medicine
Möteskalender