Klinisk Kemi i Norden – Nr. 3, vol. 11, 1999

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 3, vol. 11, 1999

Redaktionellt
Nyt fra NFKK
Kongressen i Bergen juni 2000
Kollegialt nyt
Henrik Olesen ffiresmedlem
Fra kaos til standardisering i laboratoriemedicin
Föreningen för klinisk kemi Finland
Nytt från isländska sällskapet för laboratoriemedicin
SKUP
Utpr!Zlvinger i regi av SKUP
Rosan Update
INR i Danmark
Transterrinreceptorer vid järnbrist
Bokanmälan: Laboratory Techniques in Thrombosis