Klinisk Kemi i Norden – Nr. 4, vol. 11, 1999

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 4, vol. 11, 1999

Nyt fra NFKK
Nordfond
Bergen-mötet, juni 2000
Fra kaos t il centralisering
Role of EC4
Population-based genomics
Platelet flowcytometry
Styrelsen för finska föreningen 2000
Styrelsen för isländska sällskapet
Styrelsen för svensk förening 2000
Bokanmälan: Ackreditering och kvalitetssäkring
Bokanmälan: Att påverka praxis – klinisk kemi i primärvården
Möteskalender
Innehåll i KKN 1999