Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 1, vol. 12, 2000

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 1, vol. 12, 2000

Redaksjonelt
Nyt fra Styret
Om å hoppe etter Wirkola
Medisinske konsekvenser av falskt normala TSH-värden
Kongressen i Bergen
Peer review – omstridt system med få alternativer
Prosessorientert utvelgelsesmetode av laboratorieinstrumenter etter objektive kriterier
Individuell dosering av azathiprin og merkaptopurin – basert på genotyping og måling av aktive metabolitter
HBA 1 C på DCA 2000 fra Bayer
Moteskalender