Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 3, vol. 12, 2000

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 3, vol. 12, 2000

En redaksjons dilemma.
Nyt fra NFKK.
NFKK’s kongress i Bergen: “Vad skall vi beställa för analyser på patienter på genterapi?”
Astrup-prisen i klinisk biokemi år 2000.
Fallbeskrivning: Fall av förhöjda TSH-värden. Analytisk interferens, thyreoidearubbning eller metabol adaptation?
Statusrapport for Nordisk referanseintervallprosjekt.
Hvorfor biokemi- og ikke blot kemi.
En sympatisk ämnespresentation. Bokanmeldelse.
V Baltiske kongress i laboratoriemedisin, Vilnius, Litauen.
lnnforing av felles kalibratorer i forbindelse med overgang til INR- erfaringer fra Norge.
Prosjektarbeide: Sysmex KX-21. Sammendrag fra en utpmvning i regi av SKUP.
European Urinanalysis Guidelines.
Moteskalender.