Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 4, vol. 12, 2000

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 4, vol. 12, 2000

Og det var år 2000
Tor-Arne Hagve
NFKK og kvalitet
Ebba Nexo
Hvilke krav bor saettes til analytisk kvalitet og kvaliteten af brugen af laboratoriedata- en utfordring til NFKK
Per Hyltoft-Petersen , Sverre Sandberg
Laborera rätt och lagom
Anders Larsson
Ny standard för ackreditering -vad innebär det för lab?
Per Simonsson
Plasma homocystein – et EU-BIOMED projekt
Ebba Nexo
PT-INR på CoaguChek S fra Roche
SKUP
Lanthanider som fluorescensmark0rer: Fysikken bak indirekte “delayed fluorescence”.
Hans Christofer Borresen
Validering av analysekvalitet, Del 1.
Pål Rustad
SJCLI i 2000
Tor-Arne Hagve, Gaut Gadeholt, Marit Thoresen
Molecular Medicine 2002
lngunn Torsteinsdottir
Bokomtale: Laurell deler sine kunnskaper om plamsaproteinelektroforese med oss
Bjorn Christophersen
Bokomtale: Ny spesiell bok om hemoglobinometri, oximetri og cooximetri
Johan Kojstad
DSKK skitter navn til Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
Palle Wang
Styret i Norsk Selskap for Klinisk Kjemi og Klinisk Fysiologi
Motekalender