Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 2, vol. 13, 2001

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 2, vol. 13, 2001

Evaluering
Tor-Arne Hagve
Nyt fra NFKK
Ebba Nexø
Redaktörsmöte för SJCLI
Elvar Theodorsson
Diskussionsforum
Anders Kallner
SJCLI på nettet
Gaut Gadeholt
GCP og klinisk biokjemi
Annetie Jørgensen
Validering av analysekvalitet, Del 2.
Pål Rustad
Exemple på olika sätt att presentera metodjämnförelser
Anders Larsson
Preanalytiska parametrar: Temperatur och tid.
Annika Persson, Gunilla Rinzen-Rafstedt, Lena Norlund
PT-INR på Rapidpoint Coag fra Bayer
Grete Monsen
PT-INR på ProTime fra MEDimport
Grete Monsen
Sverige har låga priser för laboratorieanalyser i jämnföreiss med andra länder.
Anders Larsson
DSKBs bestyrelse
35. Nordiska Koagulasjonsmøtet
Møtekalender