Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 4, vol. 13, 2001

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 4, vol. 13, 2001

En redaktørs angst.
Tor-Arne Hagve
Nyt fra NFKK
Ebba Nexø
Benign övergående hyperfosfatasemi hos barn
Anders Lannergård, Adners Dannaeus, Anders Larsson
Thrombosekursus.
Lars Hvilsted Rasmussen
Diagnostik af diabetes mellitus. Forslag til retningslinjer
M.Stahl, L.G.M. Jørgensen, L.. Heickendorff, I. Brandslund
Bokanmeldelse: Jens Fr. Rehfeld : Fornemmelse for forskning
Ebba Nexø
Utprøvning
SKUP. Nina Monsen
Rekommendationer för utbildning av kliniska kemister inom EU
Anders Larsson
Metodjämförelse och uppskattning av riktigheten med hjälp av patientprover. En förenklad ansats.
Anders Kallner
Den molekylære baggrund for medfødt vitamin B12-mangel
Mette Madsen
Utlysning av NORDFOND
Møtekalender