Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 4, vol. 13, 2002

Klinisk Kjemi i Norden – Nr. 4, vol. 13, 2002

Det ble slik det hadde vært
Tor-Arne Hagve
Nytt från NFKK
Per Simonsson
Fysisk aktivitet och hemostas
Sari B. Väisänen, Mai-Lis Hellénius, Ilkka Penttilä, Rainer Rauramaa
Ordet är fritt på nordiska kongressen
Per Simonsson
Svenska nationell referansintervall för kreatininrelaterade urinproteiner
Equalis expertgrupp för proteinanalyser
Akkreditering av hematologiske celletellinger
Sissel Strand
Bokanmeldelse. Finn Cilius Nielsen: Klinisk molekylærbiologi – fra gen til patient
Mogens Hørder
Viskoelastiska egenskaper hos blodkoagel – en ny möjlighet för laboratoriediagnostik innom hemostasområdet
Kenny M. Hansson, Mads Rånby
Uppföljning: INR i Sverige. Förbettrad samstämmighet etter nya kalibreringsrutiner och övergång till INR
Andreas Hillarp, Nils Egberg, Inger Fagerberg, Thomas L. Lindahl, Lennart Stigendal, Gunnar Nordin
Møtekalender