Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 15, 2003

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 15, 2003

… have a nice day!
Palle Wang
Nyt från NFKK
Per Simonsson
Reference intervals for 25 of the most frequently used properties in clinical chemistry
Pål Rustad
Reference intervals for haematology analytes
Arne Mårtonssen
Cytokrom P-450 (CYP)-genotyping i rasjonell og individrettet farmakoterapi
Per Wiik Johansen, Stein Bergan, Helge Rootwelt, Eli Anne Kvittingen, Øyvind Melien og Hans Erik Rugstad
Er GUM skadelig? – eller blot overflødig?
Per Hyltoft Petersen, Lone Jørgensen, Esther Jensen, Karin Kynde, Ivan Brandslund, Sverre Sandberg og Marta Stahl
HemoCue Glucose 201
Grete Monsen
DSKB 6. danske kongres i klinisk biokemi – fokus på hjertekarsygdomme
DSKB’s bestyrelse fra april 2003
The role of platelets in whole blood coagulation
Sofia Ramström
Welcome to the XXIX Nordic Congress
Möteskalender