Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 1, vol. 16, 2004

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 1, vol. 16, 2004

Nordiska samarbetet speglas i Klinisk Biokemi i Norden
Ingunn Torsteinsdóttir
Nytt från NFKK
Per Simonsson
INR-värden och warfarinbehandling
Juha Horsti
Etablering av kontrollregler for koagulasjonsanalyser analysert på STA Compact
Anita Tendø Dagre og Heidi Eilertsen
Præanalytisk variation af P-Kalium-ion, stofkonc. – relevans for primærsektoren
Mads Nybo, Annebirthe Bo Hansen, Bent Petersen, Poul Jørgen Jørgensen og Søren Risom Kristensen
Laboratorieverksamheten inom Ålands hälso- och sjukvård
Christian Jansson
Er GUM på tide?
René Dybkær og Lars Nielsen
Errare humanum est, sed in errare perseverare turpe est!
Monocytes, Tissue Factor and Heparin-coated Surfaces
Matilda Johnell
Bokrecension
Anders Larsson