Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 16, 2004

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 16, 2004

Entusiasme i 15 og 55 år
Tor-Arne Hagve
Nytt fra NFKK
Per Simonsson
XXIX Nordiske Kongres i Malmö
Redaktionen
Diagnostik: Nye metodologiske initiativer
Erik Magid
Viktigt att ”Laborera rätt och lagom” med Vad är ett lagom pris?
Nils Tryding, Johan Hultdin och Anders Larsson
P-Cystatin C: En bra glomerulär filtrationsmarkör men även en intressant risk markör
Anders Larsson
Doktorgrader: Glycerol kinase deficiency – clinical, biochemical and genetic aspects
Christina Hellerud
SKUP: FreeStyle glukose
Grete Monsen
Debat: Molekylärbiologiska tester. Räcker ett analysresultat för en livslång diagnos?
Anders Larsson