Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 16, 2004

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 16, 2004

SFKK om 50 år
Per Simonsson
Nytt från NFKK
Per Simonsson
Likvoranalyse vid diagnostik av Alzheimers sjukdom
Kaj Blennow, Anders Wallin, Lennart Minthon, Lars Lannfelt
XMAP (Luminex) – spännande teknik som söker bredare kliniska applikationer
Anders Larsson
Svensk Förening för Klinisk Kemi 50 år. Hur det började – kortfattad historie
Johan Killander
Rigshospitalets klinisk biokemiske afdelings 50 år jubilæumssymposium – Skolen i Athen
Henrik Olesen
Apply for samples and data from NOBIDA
Pål Rustad, Ulrik Gerdes, Morten Pedersen
Kvalitetsutvecklingsprojekt i baltländerna och NV Ryssland
Anders Kallner
Samarbete mellan två sjukhus
Åke Holmgård
Hormone replacement therapy among postmenopausal women: Effects on the haemostatic system
Jonna Skov Madsen