Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 17, 2005

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 17, 2005

Klinisk kemi i nutid och framtid
Ingunn Torsteinsdóttir
Nytt från NFKK
Per Simonsson
Bestämning av steroider med vätskekromatografi-tandem-masspektrometri (LC-MS/MS)
Esa Hämäläinen, Ursula Turpeinen og Ulf-Håkan Stenman
Albuminmodifierat kalcium eller totalkalcium
Anders Larsson
Indførelse af 1. trimester screening med dobbelt-test
Lennart Friis-Hansen
Troponin som biokemisk markör vid diagnostik av hjärtinfarkt
Susann Eriksson og Kim Pettersson
Blodgasprojektet i Skåne – Hur blev det i verkligheten?
Per Simonsson
Biochimica Clinica – quo vadimus?
Anders Kallner
SKUP – Resume af 3 U-hCG laboratorieafprøvninger i SKUP regi
Esther Jensen