Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 1, vol. 18, 2006

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 1, vol. 18, 2006

Organisering av laboratoriemedisin Hva har det blitt til og hvor skal det ende?
Tor-Arne Hagve
Nytt från NFKK
Per Simonsson
At rejse er at leve. Rejsestipendium fra Klinisk Biokemi i Norden
Palle Wang
XXX Nordic Congress in Clinical Chemisty, June 14-17 2006 in Copenhagen, Denmark
Børge G. Nordestgaard
Nordic Coagulation Meeting
Andreas Hillarp
Interferens från heterofila antikroppar i immunometriska analyser
Johan Bjerner, Kjell Nustad
S-Cystatin: A better marker for glomerular filtration rate than S-Creatinine but is the difference clinically important and worth the money?
Marta Stahl, Ivan Brandslund
En ufullstendig oversikt over genanalyser som utføres i Norden
Tor-Arne Hagve
Avvik fra det homeostatiske likevekstpunktet som mål for analysekvalitet
Bjørn J. Bolann, Arne Åsberg
SKUP: OneTouch Ultra Glucose, OneTouch GlucoTouch Glucose
Grete Monsen
Elektronisk ilgang til SJCLI
Tor-Arne Hagve
Doktorgrad: Molecular events leading to Gene expression of Ligands from the Epidermal Growth Factor System
Dorthe Ørnskov
SFKK’s styrelse