Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 18, 2006

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 18, 2006

Framtida rekrytering och utbildning
Anders Larsson
Nytt från NFKK
Jarkko Ihalainen
XXX Nordic Congress in Clinical Chemistry 2006
Redaktionen m. fl.
Peptider og klinisk biokemisk forskning i Danmark
Jens F. Rehfeld
Faste – hvad er det? Betydning for analyseresultatet
Mads Nybo
Cystatin C – markör för tidig upptäckt av forsämrad njurfunktion
Elise Wasén
IFCC NEWS
Päivi Laitinen
SKUP: ACCU-CHEK Glucose, Summary of three evaluations organised by SKUP
Grete Monsen
The 8th Baltic Congress of Laboratory Medicine – Vilnius 2006
Elvar Theodorsson og Palle Wang