Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 19, 2007

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 19, 2007

Hvornår giver to forskellige analysemetoder samme resultat?
Palle Wang
Nytt från NFKK
Jarkko Ihalainen
Fra mikroskop til flowcelle
Tor-Arne Hagve
Förslag till riktlinjer för användning och tolkning av plasmamätning av BNP och NT-proBNP vid hjärtsvikt och akut kranskärlssjukdom
Per Venge
The Arctic Experience: Course in Scientific Writing and Publishing
Tor-Arne Hagve
Vårmöte i Sverige: Folkligt, Festligt, Fullsatt
Per Simonsson
Akkreditering av differensialtellinger
Heidi Eilertsen
Anmeldelse: Hæmoglobinopatier er også blevet nordiske sygdomme
Anne-Mette Hvas
IFCC News
Päivi Laitinen
Klinisk Biokemi i Nordens rejsestipendium
Redaktionen
NORDFOND
RefVal 4.0: Tips om ett användbart program för beräkning av referensintervall
Anders Larsson
Errata
Anmeldelse: Klinisk biokjemi og fysiologi. Oddvar Stokke, Tor-Arne Hagve (red.)
Elvar Theodorsson
SKUP: Precision Xtra Plus (G3c) glucose
Grete Monsen
Disputats: HLA-G in human reproduction: aspects of genetics, function and pregnancy complications
Thomas Vauvert Faurschou Hviid