Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 19, 2007

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 19, 2007

Varför ökar antalet analyser
Ingunn Torsteinsdottir
Nytt från NFKK
Jarkko Ihalainen
Norsk Selskap for Medicinsk Biokemi
Scientometriske metoder til måling af forskningsaktivitet og gennemslagskraft
Peter Ingwersen, Birger Larsen, Jens F. Rehfeld, Henrik. L. Jørgensen
Lange flyrejser, tromboserisiko og tromboseprofylakse
Søren Risom Kristensen
Biochimica Clinica – quo vadimus? Den kliniska kemins framtid
Ulf-Håkan Stenman
Nyt fra IFCC Reference Systems for Enzymes (C-RSE)
Poul J. Jørgensen
Utbildning af biomedicinsk analytiker i Sverige
Anders Larsson
Disputats: En bedömning av säkerheten hos toremifen (Fareston®) med hjälp av patologiska studier på råttor
Stefan Karlsson