Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 20, 2008

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 20, 2008

Ledare
Henrik Alfthan
Nytt från NFKK
Jarkko Ihalainen
HbA1c – new standardization and new unit
Gunnar Nordin, Jan-Olof Jeppsson
Bristande patientsäkerhet i den preanalytiska fasen en framtidsfråga!
Olof Wallin
F-calprotectin – en lovande markör för inflammatorisk tarmsjukdom
Anders Larsson
Hur kan man leva utan albumin?
Per Hansson
Dunstning av prover i samband med analys
Anders Larsson och Mats Flodin
Avdunstning vid automatiserade processer
Per Simonsson, Stig Persson och Elizabet Grahn
Finskt ljus över Nordiska kongressen 2008
Ingunn Torsteinsdóttir
ASTRUP pris konkurrencen 2008
Ebba Nexø
Kliniska kemister bor också på Chelsea
Per Simonsson
Lidt om kongressen i Oslo
Tor-Arne Hagve